Disclaimer

Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze disclaimer. Onze Algemene Voorwaarden voor producten en diensten gelden altijd boven deze disclaimer.

Alle informatie op onze websites is uitsluitend gepubliceerd voor informatieve en commerciƫle doeleinden. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de websites de uiterste zorg wordt besteed, kunnen wij niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Websitegebruik dat andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van de websites in gevaar kan brengen en/of aangeboden informatie dan wel software kan aantasten, is niet toegestaan.

Wanneer onze website hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat wij verantwoordelijk zijn voor de juistheid van deze informatie of de aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Wij aanvaarden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt doorgelinkt. Het gebruik van de aangeboden hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Informatie op onze websites is openbaar. Het is mogelijk deze te downloaden en op te slaan voor persoonlijk gebruik. Auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom aangaande de inhoud van onze websites, behoren toe aan ons toe. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de websites niet worden gekopieerd, gewijzigd en/of gepubliceerd met als doel deze in te zetten voor commercieel gebruik.

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgschade (in de breedst zin), die de gebruiker van de websites en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie van haar websites, ook niet als wij op de mogelijkheid van deze schade gewezen zijn.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt zowel voor onze bestuurders en medewerkers als de aan ons gelieerde rechtspersonen.

Indien wij persoonsgegevens verwerken, hanteren wij de richtlijnen zoals opgesteld in onze privacyverklaring.

Op onze websites en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wij behouden ons het recht voor de via onze websites aangeboden informatie, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na publicatie van kracht en bindend voor elke bezoeker/gebruiker.